BramlettVeasey435

La culture en toute liberté.
Version du 23 avril 2012 à 07:14 par BramlettVeasey435 (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : Navigation, rechercher

Atatürk, Türk tarihi, Türk savaşları, Türk büyükleri, Türk Ordusu, Allah aşkı, İman gücü, Çanakkale, savaş Yeri Göğü İnleten Bir Çok Dünya Devletini Kıvrak Zekası, Savaş Stratejileri ve Başındaki Önderler ile Dize Getirmiş Bir Ceddin Torunlarıyız. Eski tarihlerden bu yana koskoca İstanbulu fetheden Fatih Sultan Mehmet, Hristiyanların korkulu rüyası Türk olan Hun İmparatoru Atilla Çanakkale Savaşının tarihsel ve Savaştaki Seyit Onbaşı, Saka Mustafa, Şefika Hanım gibi kahramanlarımız hakkında genel bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. KISACASI MUHTEŞEM TÜRKLERİZ

Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Actions
Wiki
Communauté
Dépôt multimedia
Boîte à outils